dilluns, 23 d’abril de 2012

2ª ASSEMBLEA GROGA

ASSEMBLEA GROGA “ EL BAGES ES MOU !!! “
Dimecres, 25 d'abril a les 19:00 hores.
Escola La Font; C/ Sant Cristòfol, 43-45; Manresa.

ORDRE DEL DIA:
1. Organització d'accions reivindicatives durant el mes de maig.
2. Aprovar proposta de moció per presentar als ajuntaments en defensa de les beques escolars.  ( Annex 1 ) 
3. Aprovar proposta de carta informativa per a les famílies dels dimecres grocs.  (Annex 2 )
4. Aprovar el calendari de reunions amb la comunitat educativa.
5. Informar sobre le campanya d'adhesions i les comandes de samarretes.
6. Precs i preguntes.


ANNEX 1
MOCIO EN DEFENSA DEL DRET A L’EDUCACIÓ I A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE TOTA LA CIUTADANIA
Atès la situació de crisi econòmica que viu el país i que ha provocant un índex d’atur superior al 20% en el conjunt del país.
Atès que moltes d’aquestes persones en atur han exhaurint les prestacions per desocupació, que en molts casos és l’únic ingrés de la unitat familiar.
Atès que aquest fet està provocant situacions d’extrema pobresa en moltes llars i moltes dificultats en aquestes famílies per accedir fins i tot als recursos mínims de subsistència.
Atès que el Departament d’Ensenyament tant sols ha fet efectiu al Consell Comarcal del Bages una petita part de les beques de menjador dels alumnes d’educació universal i obligatòria corresponents al primer trimestre del curs.
Atès que aquesta situació de manca de pagament de la major part del primer trimestre (octubre, novembre i desembre de 2011) i del 100% de les corresponents al 2n trimestre i la incertesa absoluta dels terminis de pagament del tercer trimestre, està provocant greus problemes de tresoreria a les escoles i AMPAs en la gestió dels menjadors escolar.
Atès que aquest curs 2011/12 el Departament d’Ensenyament encara no ha convocat les beques a l’escolarització i menjador de les escoles bressols, després de portar més de 7 mesos del curs.
Atès que aquest fet està provocant que famílies amb problemes econòmics estiguin donant de baixa als seus fills i filles per la impossibilitat de pagar les quotes tot i l’esforç que s’està realitzant des dels Serveis Socials municipals per pal·liar aquestes situacions.
Atès que en molts casos aquesta escolarització, a més de la seva importància educativa, significa per a un bon grup de famílies la forma d’assegurar que els infants facin al menys un àpat diari en condicions.
Atès que aquestes situacions castiguen directament als sectors més vulnerables de la ciutadania i suposa una discriminació d’aquests a l’accés als serveis educatius així com el treball per la cohesió social i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania.
......................... proposa a aquest Ple Municipal, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Exigir al Departament d’Ensenyament el pagament immediat de tot el deute corresponent a les beques de menjador ja atorgades pels alumnes d’ensenyaments universals i obligatoris.
SEGON.- Exigir al Departament d’Ensenyament la convocatòria immediata de les beques d’escolarització i menjador pels alumnes d’escoles bressol pel curs 2011/12.
TERCER.- Demanar al mateix Departament, l’increment de la partida de beques per escoles bressol i per menjador en l’escolarització universal i obligatòria donada la major necessitat social d’aquestes a causa de l’actual situació de crisi i l’enorme índex d’atur i de persones sense prestacions.
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,  a totes les associacions de pares i mares de les escoles de la ciutat, a les escoles bressols municipals, als centres d’educació primària i als de secundària de la ciutat.
ANNEX 2
Dimecres grocs,
Les mesures adoptades pel Govern de la Generalitat de retallar encara més en ensenyament, agreugen la situació i la qualitat de l'ensenyament públic a Catalunya i deterioren les condicions de treball del professorat.
Davant d'aquesta situació, els professors i personal de l'escola ___________, amb la perspectiva que les retallades continuaran, volem fer palès el mostre rebuig.
Els dimecres portarem la samarreta groga per expressar la nostra disconformitat amb aquestes retallades.
Convidem l'alumnat i a la comunitat educativa (famílies, PAS...) de l'escola que vulguin afegir-se amb nosaltres a aquesta iniciativa cada dimecres portant algun distintiu groc (llaç, mocador, samarreta...).


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada